full

full
Published on:

26th Aug 2022

Et borgerligt alternativ til rød bloks aftale om fordeling af gymnasieelever

I juni måned vedtog regeringen og støttepartierne en elevfordelingsaftale for de gymnasiale uddannelser. Til arrangementet drøftes og debatteres aftalen samt mulige alternativer til den. De borgerlige partier er modstandere af den del af aftalen, der indfører elevfordeling efter forældreindkomst i storbyerne, som de kalder for ”tvangsfordeling”.  

Diskussionen sparkes i gang af CEPOS’ forskningschef Karsten Bo Larsen efterfulgt af de øvrige talere samt debat med salen. CEPOS’ direktør, Martin Ågerup, er ordstyrer. 

Arrangements talere:

  • Mette Abildgaard, Medlem af Folketinget og politisk ordfører for Det Konservative Folkeparti 
  • Bertel Haarder, Tidl. Undervisningsminister samt medlem af Folketinget for Venstre 
  • Jørgen Grønnegård Christensen, Professor Emeritus i offentlig forvaltning ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet  
  • David Dreyer Lassen, Prorektor samt professor i økonomi ved Københavns Universitet samt medlem af den ”ekspertgruppe om elevfordeling”, der blev nedsat børne- og undervisningsministeriet 
  • Karsten Bo Larsen, Forskningschef i CEPOS 

Optaget d. 23. august 2022

Listen for free

Show artwork for CEPOS Events

About the Podcast

CEPOS Events
Lyt med til CEPOS Event
Hver måned inviterer CEPOS hele Danmark til at deltage i vores aktuelle events. Man kan deltage fysisk eller online. Vi glæder os til at se dig.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS er en dansk uafhængig borgerlig-liberal tænketank.